JURIDISCHE MEDEDELING

Datum laatste update: 30-06-2023

1. Algemene informatie

Naam publicatiemanager: Damien Capek

Telefoonnummer: 0442791407

E-mailadres: drogadvc(@)gmail(.)com

ID-nummer: 52416963800011

3. Accommodatie

Hostnaam: OVH

Adres: 2 rue Kellermann, 59100 Roubaix, Frankrijk

Telefoonnummer: +33 9 72 10 10 07

4. Intellectueel eigendom

Alle inhoud op deze site (tekst, afbeeldingen, video’s, etc.) is auteursrechtelijk beschermd en is eigendom van waouo.com, tenzij anders aangegeven. Elke ongeoorloofde reproductie, distributie of gebruik van de inhoud is ten strengste verboden.

5. Externe links

Deze site kan links naar websites van derden bevatten. waouo.com aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud of het privacybeleid van deze sites.

6. Beperking van aansprakelijkheid

waouo.com wijst alle verantwoordelijkheid af met betrekking tot het gebruik van de site en de daarin opgenomen informatie. waouo.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe, indirecte, speciale schade, gevolgschade of andere schade die kan voortvloeien uit het gebruik van deze site of uit de onmogelijkheid om deze te gebruiken.

8. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

Op deze juridische kennisgevingen is het Franse recht van toepassing. Elk geschil met betrekking tot de interpretatie of uitvoering van deze juridische mededelingen valt onder de exclusieve jurisdictie van de Franse rechtbanken.